PJD JIHOČESKÁ GOLF SENIOR TOUR 2019

                               Hra na rány X.ročník

  1.Hřiště a hrací termíny

Datum

Hřiště

 

 

Datum

Hřiště

 

15.4.2019

Pyšely

 

 

16.7.2019

Čertovo Břemeno

 

23.4.2019

Český Krumlov

 

 

29.7.2019

Pyšely

 

30.4.2019

Kácov

 

 

  6.8.2019

Mnich

 

14.5.2019

Mnich

 

 

20.8.2019

Weitra

 

28.5.2019

Weitra

 

 

27.8.2019

Kestřany

 

 4.6.2019

Kestřany

 

 

10.9.2019

Čertovo Břemeno

 

18.6.2019

Telč

 

 

17.9.2019

Telč

 

25.6.2019

Hluboká

 

 

30.9.2019

Hluboká

 

 9.7.2019

Sankt Oswald

          1.10.2019

Český Krumlov

               

 Změna vyhražena

 

2. Podmínky účasti

Seniorský věk dosažený v roce soutěže. Muži a ženy 50 let (ročníky 1969 a starší).

Uhrazené seniorské green fee a vklad 30 min před osobním startovním časem.

Vklad  - 100,- Kč při první účasti na tour (nutná platba v hotovosti). Nezbytnou podmínkou pro zařazení hráče do ročníkového pořadí je sdělit soutěžnímu výboru rok narození.

 

3. Hrací systém

Osmnáctikolová seniorská soutěž mužů a žen. Jednotlivé turnaje jsou hodnoceny samostatně,

na závěr soutěže je vyhodnocen celý ročník.

 

3.1. Turnaje

3.1.1. Kategorie :

Stableford NETTO s plným vyrovnáním.

a)muži netto 1. skupina věk  : plovoucí podle věku přihlášených

b)muži netto 2. skupina věk  : plovoucí podle věku přihlášených

c)muži netto 3. skupina věk  : plovoucí podle věku přihlášených

d)ženy netto společná

 

O zařazení do věkové skupiny rozhoduje rok narození.

Pořadí v turnaji je stanoveno podle získaných netto STB bodů. Hraje se na plné vyrovnání.

V netto kategoriích mužů je uplatněna “plovoucí” hranice věku mezi skupinami.

Podle věku přihlášených hráčů je startovní pole mužů rozděleno na tři “stejně“ početné skupiny.

Klubový HCP (37-54) je započítáván hodnotou 36.

 

3.1.2. Přihlášky a startovní listina:

Na serveru https://www.cgf.cz  nebo na recepci příslušného hřiště nejpozději jeden den před soutěží do 12:00 hod. Kaúacitu turnaje stanoví ředitel soutěže s provozovatelem hřiště. (maximálně 100 hráčů). Startovní listina bude vyvěšena od 17:00 hod na serveru cgf.cz a na https://jcst.webnode.cz vždy den před termínem kola.

Pokud se hráč bez omluvy nezúčastní turnaje, přestože se přihlásil a je uveden v oficiální startovní listině, vystavuje se nebezpečí zákazu hry na příští akci JČST.

 

3.1.3. Výsledky:

Výsledky jednotlivých kol budou zpravidla samostatně vyhlašovány po ukončení kola, a budou standardně uváděny na serveru cgf.cz a https://jcst.webnode.cz/. Kromě odměňovaných kategorií uvedených v bodu 3.1.1. budou ještě evidenčně vedeny kategorie netto společná a brutto společná.

 

3.1.4. Ceny:

Ceny se udělují ve všech vypsaných turnajových kategoriích v bodu 3.1.1 .

 

3.2 Ročník

3.2.1. Kategorie:

Stableford NETTO s plným vyrovnáním.

a)muži netto 1. skupina věk      : 50-59 let

b)muži netto 2. skupina věk      : 60-64 let

c)muži netto 3. skupina věk      : 65-69 let

d)muži netto 4. skupina věk      : 70+ let

e)ženy netto 1. skupina věk      : 50-64 let

f)ženy netto 2. skupina  věk      : 65+ let

 

O zařazení do věkové skupiny rozhoduje rok narození.

Do konečných výsledků každého hráče bude započítáno třináct nejlepších výsledků jednotlivých turnajů.

Pro pořadí v ročníku budou sčítány netto stablefordové (STB) body.

 

3.2.2. Výsledky:

Průběžné výsledky ročníku budou zveřejňovány na https://jcst.webnode.cz/, konečné výsledky ročníku budou vyhlášeny bezprostředně po ukončení posledního turnaje. Kromě odměňovaných kategorií uvedených v bodu 3.2.1. budou ještě evidenčně vedeny kategorie netto společná a brutto společná.

 

3.2.3. Ceny:

Ceny se udělují ve všech vypsaných ročníkových kategoriích.

 

 4. Soutěžní výbor: Rudolf Klacek, Ladislav Řeháček, Pavel Blataň (jcst@email.cz).

 

5. Hlavní rozhodčí soutěže JČST: Rozhodčí budou jmenováni v propozicích jednotlivých turnajů.

 

6. Technická ustanovení

Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých

hřišť a Propozic Jihočeské Golf Senior Tour 2019.

 

Hráči a hráčky startují společně.

Jednotlivá kola soutěže se hrají na úpravu HCP, mimo hřiště Sankt Oswald a Weitra.

Senioři hrají ze žlutých, seniorky z červených odpališť.

 

Hráči se během stanoveného kola nesmí žádným způsobem na ničem svézt, kromě případů schválených Soutěžním výborem.

1. Soutěžní výbor schvaluje používání dopravy pro hráče, kteří mají zdravotní výjimku.

2. Soutěžní výbor tímto uděluje zdravotní výjimku všem, kteří Soutěžnímu výboru oznámí na jcst@email.cz zájem této výjimky využít.

3. Zdravotní výjimka platí pro celý ročník. 

4. Soutěžní výbor vede registr hráčů se zdravotní výjimkou na https://jcst.webnode.cz/ v oddíle Zdravotní výjimka.

5. Soutěžní výbor dopravu během stanoveného kola neorganizuje, ta je plně záležitostí hráče.

 

Pro zrychlení tempa hry hráč jamku, na které již nemůže získat Stablefordový bod nedohrává a míč zvedá.

 

Případné námitky a protesty řeší soutěžní výbor ihned po zveřejnění výsledků kola. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

 

               

Mistrovství  Jihočeské golf senior tour družstev VII.ročník

 

Podmínky účasti: - amatérský golfista, účast  v JčST (Jihočeská golf senior tour), soutěž je otevřena pouze pro družstva golfových klubů z Jihočeského kraje.

                                                      

Pravidla soutěže:

Hraje se podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF,  místních pravidel. Družstvo tvoří muži i ženy (dále hráč/hráči) v libovolném poměru, hráč může nastoupit pouze za svůj domovský klub. Kalendář turnajů pro soutěž týmů je shodný s kalendářem turnajů  Jihočeské golf senior tour ve hře na rány. V každém turnaji hrají za družstvo všichni zůčastnění hráči klubu. Neodevzdává se sestava družstva, výsledky jsou sestaveny automaticky z výsledků Jihočeské golf senior tour ve hře na rány. Do výsledku týmu na jednotlivých turnajích se započítává 1x nejlepší výsledek brutto stableford a 3xnejlepší výsledek netto stableford, podle výsledkové listiny  Jihočeské golf senior tour ve hře na rány. Za družstvo tak může bodovat nejméně jeden a nejvíce 4 hráči. Do konečných  výsledků družstva budou započteny  všechny  turnaje JčST.

V případě nejasností se hráči mohou obrátit na soutěžní výbor, který případné připomínky nebo protesty vyřeší.

 

Ceny : Hraje se o titul “Mistr JčST  2019 družstev“.

Vítěz obdrží putovní pohár.

 

Složení soutěžního výboru:

Ladislav Řeháček, Pavel Blataň, Rudolf Klacek

Poplatky: 0,- Kč

 

Pro ostatní se použijí přiměřeně propozice pro soutěž  Jihočeské golf senior tour ve hře na rány.