Propozice PJD JIHOČESKÉ GOLF SENIOR TOUR 2020

Hra na rány, XI. ročník

1. Hřiště a hrací termíny

Datum Hřiště
14. dubna 2020 Pyšely
21. dubna 2020 Český Krumlov
28. dubna 2020 Kácov

Datum Hřiště
19. května 2020 Hluboká nad Vltavou
26. května 2020 Telč

Datum Hřiště
2. června 2020 Mnich
16. června 2020 Kestřany
30. června 2020 Telč
Datum Hřiště
7. července 2020 Čertovo Břemeno
28. července 2020 Pyšely

Datum Hřiště
11. srpna 2020 Mnich
18. srpna 2020 Kestřany
25. srpna 2020 Mnich

Datum Hřiště
1. září 2020 Sankt Oswald
8. září 2020 Čertovo Břemeno
22. září 2020 Weitra
29. září 2020 Hluboká nad Vltavou
30. září 2020 Český Krumlov

2. Podmínky účasti

Seniorský věk dosažený v roce soutěže. Muži a ženy 50 let (ročníky 1970 a starší).

Uhrazené seniorské green fee a vklad 30 min. před osobním startovním časem.

Vklad 100,- Kč při první účasti na tour (nutná platba v hotovosti). Nezbytnou podmínkou pro zařazení hráče do ročníkového pořadí je sdělit soutěžnímu výboru rok narození.

3. Hrací systém

Osmnáctikolová seniorská soutěž mužů a žen. Jednotlivé turnaje jsou hodnoceny samostatně, na závěr soutěže je vyhodnocen celý ročník.

3.1. Turnaje

3.1.1. Kategorie

Stableford NETTO s plným vyrovnáním.

 1. muži netto 1. skupina věk : plovoucí podle věku přihlášených
 2. muži netto 2. skupina věk : plovoucí podle věku přihlášených
 3. muži netto 3. skupina věk : plovoucí podle věku přihlášených
 4. ženy netto společná

O zařazení do věkové skupiny rozhoduje rok narození.

Pořadí v turnaji je stanoveno podle získaných netto STB bodů. Hraje se na plné vyrovnání.

V netto kategoriích mužů je uplatněna “plovoucí” hranice věku mezi skupinami.

Podle věku přihlášených hráčů je startovní pole mužů rozděleno na tři “stejně“ početné skupiny.

Klubový HCP (37-54) je započítáván hodnotou 36.

3.1.2. Přihlášky a startovní listina

Na serveru https://www.cgf.cz nebo na recepci příslušného hřiště nejpozději dva dny před soutěží do 20:00 hod. Kapacitu turnaje stanoví ředitel soutěže s provozovatelem hřiště. Startovní listina bude vyvěšena od 12:00 hod. na serveru cgf.cz a na https://jcst.webnode.cz vždy den před termínem kola.

Pokud se hráč bez omluvy nezúčastní turnaje, přestože se přihlásil a je uveden v oficiální startovní listině, vystavuje se nebezpečí zákazu hry na příští akci JčST.

3.1.3. Výsledky

Výsledky jednotlivých kol budou zpravidla samostatně vyhlašovány po ukončení kola a budou standardně uváděny na serveru cgf.cz a https://jcst.webnode.cz/. Kromě odměňovaných kategorií uvedených v bodu 3.1.1. budou ještě evidenčně vedeny kategorie netto společná a brutto společná.

3.1.4. Ceny

Ceny se udělují ve všech turnajových kategoriích vypsaných v bodu 3.1.1.

3.2 Ročník

3.2.1. Kategorie

Stableford NETTO s plným vyrovnáním.

 1. muži netto 1. skupina věk : 50-61 let
 2. muži netto 2. skupina věk : 62-65 let
 3. muži netto 3. skupina věk : 66-69 let
 4. muži netto 4. skupina věk : 70+ let
 5. ženy netto 1. skupina věk : 50-62 let
 6. ženy netto 2. skupina věk : 63+ let

O zařazení do věkové skupiny rozhoduje rok narození.

Do konečných výsledků každého hráče bude započítáno třináct nejlepších výsledků jednotlivých turnajů.

Pro pořadí v ročníku budou sčítány netto stablefordové (STB) body.

3.2.2. Výsledky

Průběžné výsledky ročníku budou zveřejňovány na https://jcst.webnode.cz/, konečné výsledky ročníku budou vyhlášeny bezprostředně po ukončení posledního turnaje. Kromě odměňovaných kategorií uvedených v bodu 3.2.1. budou ještě evidenčně vedeny kategorie netto společná a brutto společná.

3.2.3. Ceny

Ceny se udělují ve všech vypsaných ročníkových kategoriích.

4. Soutěžní výbor

Rudolf Klacek, Ladislav Řeháček, Pavel Blataň, Pavel Pěkný (jcst@email.cz).

5. Hlavní rozhodčí soutěže JČST

Rozhodčí budou jmenováni v propozicích jednotlivých turnajů.

6. Technická ustanovení

Soutěž se hraje podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel jednotlivých hřišť a Propozic PJD Jihočeské Golf Senior Tour 2020.

Hráči a hráčky startují společně.

Jednotlivá kola soutěže se hrají na úpravu HCP, mimo hřiště Sankt Oswald a Weitra.

Senioři hrají ze žlutých, seniorky z červených odpališť.

Hráči se během stanoveného kola nesmí žádným způsobem na ničem svézt, kromě případů schválených Soutěžním výborem.

 1. Soutěžní výbor schvaluje používání dopravy pro hráče, kteří mají zdravotní výjimku.
 2. Soutěžní výbor tímto uděluje zdravotní výjimku všem, kteří Soutěžnímu výboru oznámí na jcst@email.cz zájem této výjimky využít.
 3. Zdravotní výjimka platí pro celý ročník.
 4. Soutěžní výbor vede registr hráčů se zdravotní výjimkou na https://jcst.webnode.cz/ v oddíle Zdravotní výjimka.
 5. Soutěžní výbor dopravu během stanoveného kola neorganizuje, ta je plně záležitostí hráče.

Pro zrychlení tempa hry hráč jamku, na které již nemůže získat Stablefordový bod, nedohrává a míč zvedá.
Družstva, VIII. ročník

Podmínky účasti

Amatérský golfista, účast v JčST (PJD Jihočeská Golf Senior Tour)

Pravidla soutěže

Hraje se podle pravidel golfu, soutěžního řádu ČGF, místních pravidel a Propozic PJD Jihočeské Golf Senior Tour 2020.

V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit na soutěžní výbor, který případné připomínky nebo protesty vyřeší. Proti rozhodnutí soutěžního výboru není odvolání.

Kategorie

Společná muži a ženy (dále jen soutěžící). Muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených odpališť.

Hrací systém

Soutěž se skládá z kvalifikace a finále.

Kvalifikace

Družstvo tvoří muži i ženy (dále hráč/hráči) v libovolném poměru, hráč může nastoupit pouze za svůj domovský klub. Kalendář turnajů pro soutěž týmů je shodný s kalendářem turnajů PJD Jihočeské Golf Senior Tour 2020 ve hře na rány. V každém turnaji hrají za družstvo všichni zúčastnění hráči klubu. Neodevzdává se sestava družstva, výsledky jsou sestaveny automaticky z výsledků PJD Jihočeské Golf Senior Tour 2020 hře na rány. Do výsledku týmu na jednotlivých turnajích se započítává 1x nejlepší výsledek brutto stableford a 3x nejlepší výsledek netto stableford podle výsledkové listiny. Za družstvo tak může bodovat nejméně jeden a nejvíce 4 hráči. Do kvalifikačního výsledku družstva budou započteny turnaje JčST odehrané do 31.7.2020.

Z kvalifikace postupují 4 družstva s nejlepším kvalifikačním výsledkem.

Finále

Družstva na 1. a 2. místě kvalifikace hrají o o titul “Mistr PJD JčST 2020 družstev“.

Družstva na 3. a 4. místě kvalifikace hrají o třetí místo.

Termín finále – srpen 2020, jednodenní turnaj.

Formát hry

HRA NA JAMKY bez vyrovnání. Družstvo tvoří muži i ženy (dále hráč/hráči), v libovolném poměru, muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených odpališť. Nominováni mohou být hráči, kteří mají v kvalifikaci této soutěže odehraný alespoň jeden soutěžní výsledek.

Hrací systém finále:

 • 1 singl
 • 1 debl - Four Some
 • 1 debl - Four Ball
 • (5 hráčů)

Konec utkání

Všechny jednotlivé hry skončí nejpozději na 18. jamce (i vypůlením). Pokud bude výsledek celého utkání nerozhodný, kapitán družstva určí hráče pro čtyřhru (Four Some) - náhlá smrt.

Sestavy družstev odevzdají kapitáni družstev hlavnímu rozhodčímu pro všechny zápasy nejpozději 30 minut před startem finálové části.

Ceny

Hraje se o titul “Mistr PJD JčST 2020 družstev“.

Vítěz obdrží putovní pohár.

Soutěžní výbor

Ladislav Řeháček, Pavel Blataň, Pavel Pěkný, Rudolf Klacek

Poplatky: 0,- Kč

Pro ostatní se použijí přiměřeně propozice pro soutěž Jihočeské golf senior tour ve hře na rány.