Zdravotní vyjímky

20.03.2018 21:21

Vážení golfoví přátelé,

nyní v předjaří proběhla čilá e-mailová diskuse k dopravě během stanoveného kola. Soutěžní výbor všechny názory, připomínky a podněty pečlivě vyhodnotil a po zralé úvaze dospěl k rozhodnutí. Výbor vzal v úvahu fakt, že někteří hráči mají zdravotní problémy a potřebují při hře použít elektrický vozík, aby si mohli dopřát potěšení turnaje se zúčastnit.  Proto se soutěžní výbor rozhodl doplnit propozice o tento text (kompletní text propozic najdete na https://jcst.webnode.cz/propozice-jcst/):

 

Hráči se během stanoveného kola nesmí žádným způsobem na ničem svézt, kromě případů schválených Soutěžním výborem.

1. Soutěžní výbor schvaluje používání dopravy pro hráče, kteří mají zdravotní výjimku.

2. Soutěžní výbor tímto uděluje zdravotní výjimku všem, kteří Soutěžnímu výboru oznámí na jcst@email.cz zájem této výjimky využít.

3. Zdravotní výjimka platí pro celý ročník

4. Soutěžní výbor vede registr hráčů se zdravotní výjimkou na https://jcst.webnode.cz/ v oddíle Zdravotní výjimka.

5. Soutěžní výbor dopravu během stanoveného kola neorganizuje, ta je plně záležitostí hráče.

 

Ač právě nastalo astronomické jaro, počasí nám, golfistům, nepřeje a zatím to nevypadá, že bychom před zahájením letošního ročníku (17.4.2018 v Kácově) mohli intenzivně ladit formu. Přesto doufáme, že se už brzy v pohodě setkáme při hře.

S pozdravem Láďa, Ruda, Pavel.