Závěr letošního ročníku Kooperativa - Jihočeská golf senior tour

27.09.2013 12:17

Vážení golfoví přátelé!

Včera jsme na Mnichu ukončili letošní jihočeskou seniorskou tour závěrečným vyhodnocením posledního turnaje a celého seriálu. Poseděli jsme a popovídali si v přátelské atmosféře, předali ceny vítězům a hráčům i na dalších místech a s přáním, abychom se na jaře opět sešli při dalším ročníku, jsme se rozloučili. V tu chvíli nikdo z nás netušil, že dojde k nepříjemné situaci, kterou bude muset soutěžní výbor řešit. Protože výsledek šetření a přijaté řešení má za následek změnu v pořadí na předních místech jak posledního turnaje, tak celé tour, považujeme za nutné vás všechny neprodleně informovat. Skutková podstata je následující:
V turnaji na Mnichu startoval v 10:50 h. flight ve složení Václav Kabát, Jiří Jankovský, Jan Scheichenost a Alena Podlahová. Hráč Jiří Jankovský po návratu domů a nahlédnutí do výsledkové listiny na internetu zjistil u jamky č.2 rozpor mezi výsledkem uvedeným u Václava Kabáta a počtem ran, které viděl na hřišti zahrát. Ve výsledkové listině byl uveden počet čtyři (birdie), avšak odehráno bylo ran pět (par). Jiří Jankovský na to upozornil jak Václava Kabáta, tak poté i soutěžní výbor. Výbor ve složení Václav Hnátek, Mojmír Šatava, Ladislav Řeháček a Pavel Blataň se záležitostí ihned začal zabývat a prošetřil skutkovou podstatu věci. Kontaktoval všechny zúčastněné aktéry a v rozhovorech s nimi zjistil, že opravdu došlo k pochybení hráče Václava Kabáta, který na skórkartě mylně uvedl u jamky č.2 počet ran 4 místo správných 5 a kartu podepsal. Václav Kabát při projednávání případu chybu uznal a byl diskvalifikován. Potud by to nebylo nic tak mimořádného, protože chyba se vždycky může stát, koneckonců podobné případy penalizace resp. diskvalifikace vídáme občas i na PGA. V jiném světle se událost jeví v souvislosti s důsledky, které z diskvalifikace hráče plynou jak pro závěrečný turnaj, tak pro výsledek celé tour. Václav Kabát podle původního výsledku vyhrál v posledním turnaji na Mnichu kategorie stableford netto i brutto a v celkovém pořadí tour byl na prvním místě v kategorii netto a na druhém v kategorii brutto. Po diskvalifikaci v posledním turnaji se změní pořadí jak v tomto turnaji, tak v celé tour. Pochopitelně je touto změnou zasažena distribuce cen a v neposlední řadě i dosažený HCP. Celý proces s vracením cen a korekcí HCP si ještě vyžádá určitý čas. Podrobné výsledky naleznete potom na známých webových stránkách jcst.webnode.cz. Aby nebyl soutěžní výbor obviňován ze střetu zájmů, usnesl se již před vyšetřením věci, že v případě uznání oprávněnosti protestu a posunů ve výsledkové listině nebude pohár pro celkového vítěze předán dalšímu v pořadí. Tím dalším je totiž Václav Hnátek, který toto řešení sám navrhl. Pohár pro letošní rok bude tedy muset zůstat bez svého držitele. Výbor nebyl v žádném případě veden jiným úmyslem než spravedlivě vyřešit protest, který následně uznal za naprosto oprávněný. To jistě pochopí i Václav Kabát a nebude již výbor, a jmenovitě Václava Hnátka, obviňovat z úmyslné manipulace s výsledky. Soutěžní výbor uznal, že se jednalo o chybný údaj a byl dalek toho, aby hráči podkládal jakékoliv nečestné úmysly. Prostě se stala chyba a byla odhalena. Je politováníhodné, že se výbor pak dozvěděl o následném nevybíravém verbálním útoku ze strany diskvalifikovaného Václava Kabáta vůči Jiřímu Jankovskému.
Vážení přátelé,
je nám velmi líto, že k takové události došlo a soutěžní výbor musel podle pravidel sáhnout k výše popsané sankci. Bylo by naprosto scestné, kdyby hráč, který oprávněný protest podal, jakož i soutěžní výbor, byl jakkoliv obviňován z nějakého úmyslu zlepšit svou vlastní pozici. Pravidla golfu platí pro všechny hráče bez rozdílu, my je musíme a chceme dodržovat, jakkoliv se v běžném životě setkáváme s porušováním zákonů a pravidel na každém kroku. Alespoň v golfu pravidla dodržujme, je to plně v rukou každého z nás. Budiž pro nás uvedená událost poučením a nenechme se od účasti na dalším ročníku seniorské tour odradit.
Nyní, na samotný závěr seniorské turnajové sezóny, nás ještě ve dnech 1. a 2.10.2013 čeká Pohár regionů, hraný na hřišti Mnich. Z každého kraje nastoupí družstvo mužů (10 hráčů + 1 náhradník) a družstvo žen (6 hráček + 1 náhradnice). Formát hry je - a posléze budou i výsledky - k dispozici na serveru ČGF. Hráči i hráčky za jihočeský kraj byli již vybráni, definitivní termín nahlášení sestav je 27.9.2013. V důsledku výše popsaných událostí bude však jihočeská sestava muset být korigována. Nicméně jsme přesvědčeni, že v čestném boji s ostatními regiony neprodáme svou kůži lacino. Držte nám palce!
S přáním příjemného zbytku letošní golfové sezóny 
 
Soutěžní výbor:
Václav Hnátek
Mojmír Šatava
Ladislav Řeháček
Pavel Blataň
 
Nová Bystřice 26.9.2013