Založení spolku

22.01.2014 16:48

Vážení golfoví přátelé!

Začal nový rok 2014 a už se nezadržitelně blíží toužebně očekávaná nová golfová sezóna. V rámci Jihočeské seniorské Kooperativa tour se opět připravuje série zajímavých turnajů na jihočeských a přilehlých rakouských hřištích. Díky sponzorským příspěvkům bude možné opět zajistit ceny pro hráče, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na předních místech.

Protože získání sponzorských příspěvků vůbec není jednoduché a sponzoři mají problém, pokud by tyto příspěvky měly procházet rukama soukromých fyzických osob, hledali jsme jako organizátoři tour způsob, jak tento problém odstranit. Jako nejvhodnější řešení se ukázalo vytvoření spolku, který by organizaci celé tour a získávání a využití sponzorských příspěvků zastřešil.

Z tohoto důvodu jsme my, Václav Hnátek, Rudolf Klacek, Ladislav Řeháček a Pavel Blataň, utvořili spolek Jihočeská senior tour, z.s., který je právnickou osobou a za cíl má pořádání sportovních soutěží, zejména golfových. Spolek splňuje požadavky nového Občanského zákoníku a je neziskovou organizací, kdy všechny získané prostředky musejí být použity výhradně pro dosažení deklarovaného cíle. Jakkoliv jsme utvoření spolku dlouho zvažovali, došli jsme nakonec k přesvědčení, že chceme-li naše seniorské aktivity smysluplně rozvíjet, není jiné cesty. Přestože činnost spolku je spojena s administrativou a povinnostmi vůči orgánům státní správy, což bude od členů vyžadovat dodatečnou práci, věříme, že takto našim sponzorům nabídneme seriózního partnera a usnadníme jim podporu našich aktivit.

Předsedou spolku byl zvolen Václav Hnátek a dalšími členy Rady  jsou Rudolf Klacek, Ladislav Řeháček a Pavel Blataň. Závažné dokumenty budou zveřejňovány, neboť máme zájem na tom, aby činnost spolku byla zcela průhledná. Důležité informace budou dostupné na stránkách jcst.webnode.cz. Tyto stránky bude nadále spravovat Pavel Blataň, který pro spolek povede i kalendář turnajů a bude, tak jako dosud, vyhodnocovat výsledky turnajů.

Vážení přátelé, věříme, že se nám v již pátém ročníku Jihočeské tour podaří udržet a ještě zlepšit dosaženou úroveň soutěže, a to nejen po sportovní, ale i po společenské stránce, a jsme přesvědčeni, že nás při tom podpoříte. Přispět k našemu společnému úsilí tím, že se ujme řešení konkrétního úkolu, může každý, a to jako člen i nečlen spolku. Členství ve spolku není v žádném případě podmínkou pro účast na turnajích naší seniorské tour. Zdůrazňujeme, že spolek vznikl proto, aby naši sponzoři měli oficiálního partnera - právnickou osobu.

Přejeme všem úspěšný rok 2014, dobré zdraví a hodně krásných golfových zážitků!

S pozdravem

Václav Hnátek

Rudolf Klacek

Ladislav Řeháček

Pavel Blataň