Termín prvního turnaje se blíží

05.04.2017 17:32

Vážené golfistky, vážení golfisté, přátelé,

jedním z témat, které stále diskutujeme je způsob sestavovaní startovní listiny (startovky). Tímto do diskuse přidává soutěžní výbor další příspěvek.

Od ročníku 2015 byla startovka sestavována podle tohoto zadání :

-Na různých turnajích hrají hráči v různých flajtech.

-HCP vyrovnané flajty (v jednom flajtu jsou hráči s nižším i vyšším HCP). Flajty by měly být výkonnostně srovnatelné, předpokládáme, že půjdou “stejně” rychle.

-Akceptace skupin (hráči cestující spolu jsou zařazováni do co nejmenšího časového rozpětí, ale nehrají spolu).

realizace zadání :

-Každému hráči přidělí generátor náhodných čísel číslo.

-Hráči jsou rozděleni podle HCP na dvě části (horní a dolní „polovinu“). V první části případně víc.

-Do startovky jsou hráči střídavě zařazováni z první a druhé skupiny podle náhodných čísel.

-V rámci horní a dolní poloviny jsou přesouváni hráči, kteří hrají ve skupině.

-Startovka je v rámci flajtu seřazena podle odpališť a HCP.

Klady a zápory systému (MIX) :

plus :

+ umožňuje akceptovat specifické požadavky hráčů : 

            společní cestující startují v omezeném časovém odstupu,

            jsme schopni plnit požadavky na konkrétní startovní časy,

+ hráči hrají v různých turnajích s různými spoluhráči,

minus :

- hráči se v MIX flajtech necítí komfortně, raději by hráli se "sobě rovnými".

 

Alternativou pro současný systém je sestavovaní startovky podle hendikapu (HCP). Jedná se o běžně používaný systém, kdy hráči startují postupně podle HCP od nejnižších.

Klady a zápory systému (HCP) :

platí opačně proti MIX systému,

plus :

+hráči se při hře se "sobě rovnými" cítí lépe, zejména nižší HCP,

mínus :

- tento systém neumožňuje akceptovat specifické požadavky hráčů. Reálně nelze sestavovat "čisté" HCP startovky, proto půjde o jakýsi hybrid, kdy základem bude startovka podle HCP,

- v různých turnajích budou často stejné flajty.

 

Tolik popis situace a výčet plus/minus bez váhy jednotlivých prvků. Vliv sestavení startovní listina na dodržování  pravidel, včetně tempa hry, předpokládáme indiferentní, neboť pravidla platí pro všechny stejně.

Závěr : poměr plus/minus vychází ve prospěch  MIX startovky. Přesto si myslíme, že bychom měli vyzkoušet i startovku podle HCP, zejména na turnajích startovaných z double tee.  Konkrétně to znamená, že pro první turnaj ve Svachově Lhotce bude startovka sestavena podle HCP, pro druhý turnaj v Pyšelích bude sestavena MIX startovka.

Prosím sdělte nám svůj názor.