Rozhodnutí soutěžního výboru

04.09.2014 21:33

          Na posledním turnaji dne 4.9.2014 ve Weitře řešil soutěžní výbor situaci, kdy soutěžící odevzdala výsledkový lístek s výsledkem nižším než je skutečný výsledek. Protože došlo k porušení pravidla 6-6d. Nesprávný výsledek na jamce, bylo soutěžním výborem, v souladu s pravidly, rozhodnuto o diskvalifikaci. Rozhodnutí tohoto typu nejsou pro soutěžní výbor příjemná, nicméně patří do jeho působnosti a výbor se jim nemůže a ani nechce vyhýbat.

          Věříme, že jste si turnaj ve Weitře užili a těšíme se příště na shledanou.

Mějte se pěkně, hezkou hru.

Soutěžní výbor JčST.