Konec sezony 2014

18.11.2014 23:18

Vážení golfoví přátelé!

Sezóna se pomalu chýlí ke konci a můžeme se tedy ohlédnout za letošním ročníkem naší Kooperativa Jihočeské senior tour. Byl již pátý a můžeme říci, že co do účasti zatím nejúspěšnější. Celkově se na turnajích zúčastnilo 134 hráčů a hráček, tedy více než vloni s tím, že počet hrajících na jednom turnaji byl 50 až 70, celkově za rok tedy přes 900 účastí.  Je pravda, že počasí nám letos komplikovalo organizaci turnajů, některé jsme museli překládat na jiný termín, ale ani ztížené podmínky neodradily hráče od účasti, i když někteří k nám do jihočeského regionu přijíždějí i ze vzdálenosti skoro 200 km. Organizační výbor s potěšením konstatuje, že při turnajích panovala přátelská atmosféra a že nešlo jen o hru samu, nýbrž že to pro hráče byla vítaná příležitost k setkání a posezení. O tom nakonec svědčí i závěrečný dvojturnaj s následným vyhodnocením celé tour, kde se nás sešlo opravdu hodně.

Nejlepší hráči a hráčky na jednotlivých turnajích stejně jako za celou sezónu získali za své výkony i věcné ceny. Za to, že cen byla celá řada a že byly opravdu hodnotné, vděčíme našim sponzorům, především společnosti Kooperativa a Budějovický Budvar, ale samozřejmě i ostatním, t.j. společnostem Radiostav, Progress, Kreativní a Trend Sport Bohemia. Organizační výbor si touto cestou dovoluje jménem všech účastníků našim sponzorům vřele poděkovat za účinnou podporu a vyslovit přesvědčení, že vzájemná spolupráce bude zdárně pokračovat. Poděkování však patří i těm mnohým, kteří přispěli ještě dalšími cenami do závěrečného hodnocení.

Jistě nejde jen o hru, cenné je především to, že i senioři přes svůj věk dovedou být aktivní, a to často podstatně více než jedinci o generaci mladší.

Protože letos se na hřištích pravděpodobně už nesetkáme, budeme si prožité chvíle moci připomínat s pomocí naší fotogalerie, kterou naleznete na adrese jcst.webnode.cz/album/fotogalerie.

S přáním, abychom dobře a ve zdraví přestáli zimní přestávku, se budeme těšit na první turnaj příštího ročníku tour. V něm se navíc objeví nová soutěž, a to soutěž klubů, která ukáže, jak aktivní a jak úspěšný ten který klub za sezónu byl. Na termínovém kalendáři se již pracuje a jakmile bude k dispozici konečná verze, naleznete ji spolu s propozicemi na stránkách jcst.

Závěrem vám chceme poděkovat za aktivní účast v soutěži a ujistit vás, že se jako soutěžní výbor budeme i nadále snažit o dobrou úroveň soutěže a spokojenost hráčů, což je vedle vlastního uspokojení ze hry jedinou odměnou za naše úsilí i náklady s tím spojené.

Všechno nejlepší v novém roce 2015 a na jaře na shledanou!

 

Organizační výbor