Komentář k propozicím Jcst 2016

12.02.2016 10:26

      Vážené golfistky, vážení golfisté, milí přátelé,

zdravíme vás na prahu golfové  sezóny a rádi bychom vás informovali o novém ročníku JčST. 

            Velmi si vážíme přízně, kterou nám vyjadřujete svojí účastí v soutěži. Je to pro nás jednak zavazující a jednak silně motivující. Doufáme, že energie, kterou jsme do přípravy vložili, byla správně směrována  a podaří se nám kvalitu soutěže posunout vpřed. Na tomto webu v oddíle  Propozice JčST zveřejňujeme propozice soutěží, platné pro tento rok. I když nepochybujeme, že propozice pečlivě pročtete, dovolíme si vás v následujících řádcích seznámit se základními změnami v ročníku 2016, které se dotýkají převážně VII. ročníku soutěže na rány, pouze změna věkové hranice zasahuje do všech soutěží.

            Hlavní změna vychází z rozhodnutí EGA a následně ČGF  o snížení věkové hranice kategorie seniorů na 50 let. My jakožto senior tour toto rozhodnutí akceptujeme, věkové kategorie pro rok 2016 tedy jsou: muži 50+, 70+, ženy 50+, 65+.

            Další novinkou pro rok 2016 je systém hodnocení ročníku. V předešlých letech jsme do ročníkového pořadí sčítali body za umístění v jednotlivých turnajích. Prakticky to znamenalo, že hráč v turnaji zahrál nějaký STB výsledek, my jsme mu jej přepočítali na pořadí  a za toto pořadí obdržel  body  do ročníkového hodnocení. Pro rok 2016 jsme se rozhodli nahradit body za pořadí přímo STB body. Pro pořadí v ročníku netto kategorií budou sčítány netto STB body, pro pořadí brutto kategorií budou sčítány brutto STB body. To znamená, že nic nepřepočítáváme, co si kdo uhraje, to má.

            Vzhledem k tomu, že v kalendáři zbývá ještě několik volných termínů, rozhodli jsme se nabídnout vám rozšíření počtu turnajů zařazených do ročníku o dva turnaje na osmnáct. Na to bezprostředně navazuje změna počtu turnajů započítávaných do ročníkového hodnocení, nyní je to třináct turnajů.

            V tomto roce jsou v kalendáři premiérově zařazena hřiště Loreta Pyšely (https://www.loretagolf.cz/) a GC Mühlviertel St. Oswald – Freistadt v Horním Rakousku (https://gcstoswald.at/). Obě tato hřiště akceptovala naše požadavky na „přijatelné“ green fee, doufáme, že se vám budou líbit.

            Poslední změnou je změna kategorií v jednotlivých turnajích. Doposud jsme hráli samostatně brutto kategorii pro muže a ženy. V tomto roce vypisujeme pouze jednu společnou brutto kategorii. Společná brutto kategorie bude na jednotlivých turnajích odměňována.

 

S netrpělivostí očekáváme zahájení sezóny, těšíme se na setkání a hru. Golfu zdar.

 

                                                                                 

                                                                                              Soutěžní výbor   JčST.