K sestavení startovek

14.04.2015 20:40

Pro sestavení startovky byla zadána kriteria :

-         na různých turnajích hrají hráči v různých flajtech,

-         homogenní flajty (v jednom flajtu jsou hráči s nižšším i vyšším HCP). Flajty by měly být výkonostně srovnatelné, předpokládáme, že půjdou “stejně” rychle.

-         akceptace skupin (hráči cestující spolu jsou zařazováni do co nejmenšího časového rozpětí, ale nehrají spolu).

Realizace :

-         Každému hráči přidělí generátor náhodných čísel číslo.

-         Hráči jsou  rozděleni podle HCP na dvě části (horní a dolní „polovinu“). V první části případně víc.

-         Do startovky jsou hráči střídavě zařazováni z první a druhé skupiny podle náhodných čísel.

-         V rámci horní a dolní poloviny jsou přesouváni hráči, kteří hrají ve skupině.

-         Startovka je v rámci flajtu seřazena podle odpalisť a HCP.

K větě :

“Nasazení hráčů do jednotlivých kol bude provedeno dle aktuálního HCP hráče / hráčky. Hráči a hráčky startují společně.”

Její význam si vykládáme takto :

Pro jednotlivé turnaje jsou hráči zařazování do netto stb skupin podle akktuálního HCP, zatímco pro celkové ročníkové hodnocení jsou hráči zařazováni podle ročníkového HCP (HCP s kterým vstupují do JčST). Systém startovky podle HCP jsme opustili už před lety, neboť vedl k tomu, že flajty hráli na různých turnajích v podobném (stejném) složení, hráči z posledních flajtů hráli velmi pomalu, turnaj se neúnosně prodlužoval.