Jihočeským golfovým klubům

03.04.2015 09:33

Pro rok 2015 jsme připravili novou soutěž, a to soutěž jihočeských klubů. Ústřední myšlenkou je nabídnout hráčům možnost poměřit výkonnost na úrovni klubů v rámci soutěže o body tak, aby se turnajů z každého klubu účastnilo alespoň tolik hráčů, kolik jich může pro klub získat body. Podrobnosti hodnocení jsou zakotveny v propozicích, které jsou uveřejněny na stránkách JČST. Chceme probudit klubového ducha u klubů i hráčů. V tomto nultém ročníku mohou kluby projevit zájem o soutěž, podpořit účast svých hráčů v soutěži a prezentovat svou činnost v rámci kraje. Bude na vedení klubu a kapitánovi, aby postavili co nejsilnější seniorské družstvo a vyslali je do boje s ostatními. 

Připomínáme, že vedle této soutěže proběhne obdobná soutěž s rakouskými kluby, a to pod názvem BWS. 
Účast v soutěži není podmíněna žádnými poplatky, stačí, když se klub přihlásí a bude účast svých hráčů podporovat. O startovném se uvažuje až od dalšího ročníku, výše zatím navržena není, startovné bude ale celé použito na ceny a bude pouze v takové výši, aby po ukončení ročníku bylo možné odměnit družstva na prvním, druhém a posledním místě.

Výbor JČST se těší, že jihočeské kluby podpoří účast svých hráčů v soutěži a že na konci této sezóny bude moci oznámit, který z klubů že má nejlepší seniorskou sestavu. 

 
Za JČST
VH, RK, PB, LŘ