Informace soutěžního výboru

02.05.2017 20:40
Přátelé!
Nás seniorů přibývá a na turnajích JČST se zvyšuje počet hráčů. Máme radost, že se nás setkává stále více, ale na druhé straně to vyžaduje přizpůsobit organizaci turnajů. Jen rozmezí startovních časů je až 4 hodiny, takže poslední flighty startují po obědě, v době, kdy se první flighty blíži již ke klubovně. Poslední se naopak dostanou do klubovny až s večerem. Za těchto okolností se výboru nedaří vyhlásit vítěze ještě večer téhož dne, nehledě k tomu, že většina hráčů již stejně není přítomna. Situaci ještě komplikuje fakt, že tempo hry se mnoha hráčům nedaří držet v patřičných mezích.
Z výše uvedených důvodů byl výbor nucen přijmout tato opatření:
 
1) Vyhlašování vítězů bezprostředně po ukončení turnajů se uskuteční jen v případě, kdy je to časově proveditelné a hráči jsou přítomni.
2) Pokud hráči přítomni nebudou, ceny zůstanou nepřiděleny a budou zařazeny do cen rozdělovaných na konci sezóny.
3) Výsledky turnaje jsou ještě v den konání turnaje k dispozici na serveru ČGF.
 
Výbor upozorňuje všechny hráče, že odhlašování z turnajů, které jsou vedeny na serveru ČGF, je možné pouze přes server pomocí kódu, získaného při přihlášení, eventuálně je odhlášení možné domluvou přímo s recepcí. Nevolejte členy výboru, ti vás odhlásit nemohou a ani to není v jejich časových možnostech. U těch turnajů na rakouských hřištích, kde přihlašování probíhá přes e-mail jcst, je případné odhlášení nutno provést stejnou cestou jako přihlášení, a to bezpodmínečně včas.
Vzhledem k tomu, že pomalé tempo kazí mnoha hráčům radost ze hry, upozorňujeme, že při hře systémem stableford je nutné při dosažení počtu ran na jamce par+4 jamku škrtnout a dále nedohrávat. Maršálové budou naše tempo hry bedlivě sledovat a jejich pokynů je třeba dbát. Počty ran 5 a více nad par jamky ve skórkartě nemají co dělat. Nezapomeňte, že při vyjednávání termínů a podmínek na hřištích nám rozhodně nepomůže, když chování hráčů minule nezanechalo příznivý dojem.
Věříme, že když budeme všichni přistupovat k účasti na turnajích a při hře maximálně ohleduplně, tak i při velkém počtu startujících budeme mít ze hry všichni radost a na hřištích nás také rádi uvidí. Teď do Kácova je přihlášeno 90 hráčů, to jsme ještě nezažili, tak máme možnost se ukázat.
S pozdravem a přáním hezkého počasí a hry
výbor JČST

Rychlá odpověď