Dodržování pravidel a etikety.

30.06.2014 13:39

Vážené golfistky, vážení golfisté,

aktuální golfová sezóna je v plném proudu, máme za sebou tři měsíce soutěžního golfu, rozbíhá se jamkovka, chystáme se na první turnaj c&k trophy. Letošní sezóna začala mimořádně brzy díky neobyčejně příznivému počasí, přesto už máme za sebou turnaje odehrané na sněhu, za průtrže mračen, nebo za tropického vedra. Zase znovu se potvrzuje, že golf je úžasný sport, provozovaný v různých  přírodních podmínkách, ale vždy v dobré společnosti lidí, kteří se chtějí bavit, něco pozitivního udělat pro své zdraví a soupeřit v rámci ducha hry. Golf je jedna z mála her, která se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled ostatní a bude jednat v souladu s pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okolností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Tyto teze vyjadřují ducha hry. (Pravidla golfu, oddíl I-Etiketa). Pravidla pamatují i na situace, kdy se hráč není ochoten podřídit této základní tezi, kdy ať vědomě, či nevědomě porušuje pravidla a poškozuje tak ostatní soutěžící. Prosíme vás, přispějte svým spoluhráčům radou, pokud si nejsou jisti postupem v některé situaci, dbejte na to, aby pravidla byla dodržována a případně dejte podnět soutěžnímu výboru k řešení situací, které se vám nepodařilo vyřešit přímo na místě. Pokud nebudeme náš sport provozovat podle pravidel, vytratí se z něj jeho duch hry a zřejmě už to nebude golf. Soutěžní výbor vám nabízí konzultace k pravidlům, například po skončení soutěžního kola, formou dotazu na jcst@email.cz.....

Dosavadní průběh JčST potvrzuje rostoucí zájem o turnaje, do turnajů se zapojují  stále noví hráči, sestavování startovní listiny klade na Pavla Blataně stále větší nároky. Nejde jen o vaše individuální požadavky (je pochopitelné, že hráči, kteří na turnaje cestují společně, chtějí startovat v rozumném časovém rozpětí), ale jde také o dodržování disciplíny hráči samotnými. Každý turnaj má pevný termín uzávěrky přihlášek. Pokud tento termín nerespektujete a chcete se do turnaje přihlásit po tomto termínu, musí Pavel startovní listiny znovu sestavit a zveřejnit. Další  nepříjemnost nastává, pokud se do turnaje přihlásíte, turnaje se nezúčastníte a pořadateli to nedáte vědět. Určitě už jste zažili situaci, kdy jdete ve dvoučlenné skupině za skupinou čtyř hráčů. Prosíme vás, dodržujte “technologickou kázeň“, přihlašujte se na turnaje včas, oznamujte odhlášení ihned, jakmile je to možné. Všechny důležité informace jsou vždy uveřejněny na domovské stránce jcst.webnode.cz a operativní upozornění jsou rozesílána hromadně elektronickou poštou. Respektujte, prosím, že není v silách výboru všechny požadavky vyřizovat individuálně telefonicky.

Tyto připomínky neberte jako výtku, jde nám o to, aby turnaje probíhaly ke všeobecné spokojenosti. Je naší ambicí aktivně pracovat na dalším zkvalitňování Jihočeské seniorské tour. Prosíme vás o stejně aktivní přístup, určitě se tak dostaneme k lepšímu výsledku.

Těšíme se na setkání při dalším turnaji, golfu zdar.

Soutěžní výbor JčST.